1. Generelt

1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger (”Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Troelstrup A/S (”Troelstrup”, ”troelstrup.com”, ”os”, ”vores” og ”vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Troelstrups website, www.troelstrup.com (”Websitet”), eller i butikken på Vester Voldgade 5, 1552 København V.

1.3. Troelstrup er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse som vedrører persondatapolitik skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 8.

2. Troelstrups indsamling af dine personoplysninger

2.1. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1.1. Når du besøger Websitet indsamler vi automatisk oplysninger om dig, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Websitet, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på Websitet, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.

2.1.2. Når du køber et produkt på Websitet eller i butikken på Vester Voldgade 5, 1552 København V indsamler vi oplysninger om dig, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret med det formål at kunne levere produkter til dig, til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtigelser, samt med det formål at kunne målrette kommunikation til dig.

2.1.3. Når du tilmelder dig vores kundeklub (“Troelstrup Exclusive”) afgiver du din udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, køn, alder samt oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.

2.1.4. Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til Troelstrup Exclusive, til at administrere tilmeldingen. Herudover for at vi kan tilbyde dig særlige fordele og give dig andre nyheder og informationer, samt foretage direkte markedsføring, som du har givet dit særskilte samtykke til.

2.1.5. Når du besøger vores fysiske butik registreres dit billede på vores videoovervågning. Vi overvåger butikken for at forebygge og kunne dokumentere eventuelle kriminelle handlinger. Overvågningen slettes automatisk efter en måned.

2.1.6. Når du foretager køb på Websitet indsamler vi oplysninger som. f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse, samt oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret med det formål at sende dig transaktionsmails. Transaktionsmails omfatter adviseringer omkring ordrestatus.

2.2 Hvad er grundlaget for indsamlingen?

2.2.1. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1., er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på Websitet og opbygningen af denne, samt tilbyde dig relevante tilbud.

2.2.2. Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, hvis vi har modtaget din særskilte samtykke hertil.

2.2.3. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2., er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

2.2.4. Vi indsamler kun de i pkt. 2.1.3. nævnte oplysninger, hvis du afgiver din udtrykkelige samtykke hertil.

3. Brug af databehandlere

3.1. Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af Websitet. F.eks. bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, herunder retargeting, og forbedring af Websitet. Disse virksomheder er databehandlere, og under vores instruks, og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

3.2. En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4. Dine rettigheder

4.1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2. Indsigtsretten

4.2.1. Du er til enhver tid berettiget til skriftligt, at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af personoplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til [email protected] sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

4.3. Retten til berigtigelse

4.3.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3.2. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil, såfremt at du har oprettet et password til denne.

4.4. Retten til sletning

4.4.1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke til din tilmelding til vores kundeklub. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, f.eks. for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtigelser, er vi ikke forpligtigede til at slette dine personoplysninger.

4.4.2. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv mulighed for at slette via log-in til din brugerprofil, såfremt du har oprettet et password til denne.

4.5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysning, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6. Retten til dataportabilitet

4.6.1. Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:

  • at du køber et produkt af os, jf. pkt. 2.1.2., eller
  • at du afgiver dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.1.1., eller
  • at du afgiver dit samtykke til tilmelding til vores kundeklub, jf. pkt. 2.1.3.

4.7. Retten til indsigelse

4.7.1. Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler for at forbedre funktioner på Websitet og opbygningen heraf, jf. pkt. 2.1.1.

4.7.2. Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 2.1.4.

4.7.3. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

4.8. Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.1.1., og dit samtykke til tilmelding til vores kundeklub, jf. pkt. 2.1.3. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 4.4.1. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

4.8.2. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på [email protected].

4.9. Retten til at klage

4.9.1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

5. Sletning af persondata

5.1. Såfremt du ikke gør brug af vores Website i en periode på 14 måneder, vil vi automatisk slette de oplysninger og den browserhistorik, som vi har registreret om dig. Dog kan vi være forpligtiget til at gemme visse oplysninger i en længere periodeidet for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen. Er du tilmeldt vores kundeklub gemmes dine oplysninger længere ved inaktivitet, jf. pkt. 5.3.

5.2. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 4.4.1.

5.3. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med køb på Websitet, herunder købsbilag, vil blive opbevaret og slettet i overensstemmelse med regnskabslovgivningen.

5.4. Dine persondataoplysninger benyttet til kundeklubben vil blive slettet såfremt du sletter din bruger på Websitet. Du har selv mulighed for at slette din profil ved at logge på din brugerprofil på Websitet, såfremt at du har oprettet et password til denne.

6. Sikkerhed

6.1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab og misbruges.

6.2. Kun medarbejdere, der har reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

6.3. I tilfælde af databrud, der omhandler dine personoplysninger, vil du blive orienteret via den e-mailadresse du er registreret med inden for 72 timer efter, at et sådant brud er konstateret.

7. Facebook

7.1. Formål

7.1.1. Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-side. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre virksomheden over for potentielle kunder, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål.

7.1.2. Den konkrete Facebook-side administreret af Troelstrup A/S er: Troelstrup www.facebook.com/troelstrup/

7.1.3. Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-side mulighed for at udøve sine rettigheder, herunder retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

7.2. Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

7.2.1. Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

7.3. Kategorier af personoplysninger og deres kilde

7.3.1. Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

7.4. Modtagere af personoplysninger

7.4.1. De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

7.5. Opbevaring af personoplysninger

7.5.1. Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siden afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne som udgangspunkt ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

7.6. Automatiske afgørelser og profilering

7.6.1. Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

7.6.2. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-side, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

8. Kontaktoplysninger

8.1. Troelstrup A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden www.troelstrup.com og i butikken på Vester Voldgade 5, 1552 København V.

8.2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:

Troelstrup A/S
Vester Voldgade 5
1552 København V
Tlf. nr.: 33 12 13 94
E-mail: [email protected]

9. Ændringer i persondatapolitikken

9.1. Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Virksomhedens gældende Persondatapolitik kan til enhver tid tilgås på Websitet.

9.2. Hvis du har tilmeldt dig vores kundeklub, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.

9.3. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Websitet, og dine personoplysninger kan blive slettet.

10. Versioner

10.1. Dette er version 3 af Troelstrup A/S persondatapolitik dateret den 29. januar 2021.

  • Ingen varer i indkøbskurven.